بخش های ویژه
دفتر شعر

دکلمه

مناجات نامه
تازه ترین مطالب


نویسنده :باد
تاریخ: پنجشنبه 1392/08/30 07:17 ب.ظ

                                                                         

                                                        چشمت ستاره می شود...سوسو می کند برای نگاهم...

           زلفت همه مژگان ابر فرشته ی ملکوت است...چه ناز می کند در وزش بازدم پرحراراتم...

                                   خم لبت با احساسم عجیب بازی می کند...جان می دهم روی لب هایت...

                                      نفست همه اکسیر جوانیست...نفست همان نیاز زنده بودن من است...

                                                     قرص ماهت را بنما بر من...من به این مهتاب محتاجم...

                                                ضربان قلبت نبض زمین است...نفس نفس مزن در آغوشم...

                                                              تاپ تاپ قلبت را کم کن...دنیا هنوز آرزو دارد...

                                               دستت را به دور گردنم قفل کن...این قفل شاه کلید هم ندارد...

                          تو را میان جان می گیرم...می فشارمت...می فشارمت...جانت جانم می شود...

                                              این قلب من ضعیف است...بی مروت...این قدر عشوه مریز...

                                                                           
                                                                                           سر تا پا بوسه می شوم...

          گویی از اول بوسه خلق شدم...انگار از ازل یک بوسه بوده ام...می نشینم جای جای تنت...

                                                                     
                                                                                         صادقانه اعتراف می کنم...

                   لب های تو رمز جهان است...لب های تو فلسفه ی این همه قیل و قال و زندگیست...

                                     لب های تو خود خود بهترین افریده است...همان هسته ی هستیست...

  
                                                      همین که دست به موهایت بردم...زل به چشمانت زدم...

                                                            بی رحم نگین هایت...مرا تا ان سوی خدا هم برد...

     ماتم برد...در اعماق نگاهت آن قدر رفتم که از مرز دورترین جهان های پنهانی خدا هم گذشتم...
 
           میان سیاهی غوطه ور شدم...مرا به سرزمین هایی کشاندی که خدا هم نبود...خدا هم نبود...

                     و تو رفتی و من هنوز در آن همه سیاهی سرگردانم...هرگز راه برگشت را نیافتم...

  و تو بی رحمانه رفته ای...لعنت به تو...قلبم می گوید تو هیچ وقت اصلا نیامده بودی...که بروی...

                                                                            من هیچ وقت...هیچ کس را نداشته ام...

                                        
                                                                             این بخاطر ترک کردن سیگارم بود...
                                        
                                             این فقط عمیق ترین خیالم بود...این نامحدود ترین احساسم بود...

                                                                      
                                                                                        همه ی این لحظه های ناب...

      قدم زنان دست در جیب با بارانی و کلاه و بوتم زیر بارش سپید ترین برف تمام عمر اسمان...

                                                                                                  درون ذهنم گذشت...

                                                                            ان قدر عمیق...که هرگز باز نگشتم...

                                       و هنوز هم مات و سرد و سنگ و سخت...با چشمانی همیشه باز...

                                                           در ان دنیایی که خلق نشده و خدا هم نیست...هستم...

                                                نمی دانم...محال هست...زر مفت است...نه...خدا هم هست...

                             در آن سرزمینی که هرگز خلق نشده...اری...خدا هم هست...خدا هم هست...


  می دانم...یک روز...یک غروب...یک لحظه ی خاص...زیر باران...همه چیز درست می شود...

                                                                   می دانم...اخر این قصه خوب تمام می شود...

                     من مرد هستم...سخت و محکم هستم...تحمل می کنم...امید دارم...من خدا را دارم...

                                              
 این روزهایم همه تلخند...روزگار می گذرانم و ترک می شکنم و مثل همیشه سیگارم را می کشم...

                                 
                                          من می دانم...یک غروب همه چیز درست می شود...زیر باران...


                                                                                                                   ...گل


موضوع: باد، شعر،
کلمات کلیدی :تلخ ،امید ،خدا ،غروب ،باران ،سعید کریمی ،باد ،
نویسنده :باد
تاریخ: یکشنبه 1392/08/19 03:08 ب.ظ

                                            

                                                                                وقتی نمی توانی گریه کنی...

                                                                                            وقتی مرد هستی...

                                                                                       وقتی تکیه گاه هستی...

                                                                             وقتی مراقب دیگرانت هستی...
 
                                                                           وقتی صدایت بم و خسته است...
 
                                                                              وقتی از تو خیلی توقع دارند...

                                                           وقتی احساس می کنی خیلی بزرگ شده ای...

                                  وقتی انتظار دارند نشکنی...نبازی...زمین نخوری...کم نیاوری...

                                                        وقتی تمام عالم و ادم برایت مشکل می تراشند...

                                                                           وقتی زیر فشار زندگی هستی...

                                                                                     وقتی مرد کسی هستی...
 
                                   وقتی از همدمت...رفیقت...عزیزت...عشقت  هم دلت می گیرد...

                                                                                       وقتی بغض می کنی...

                                                                                      وقتی نباید گریه کنی...

                                                                              وقتی...وقتی...وقتی...وقتی...

  بدان...تو تنها شده ای...تو تنها هستی...خیلی تنها...افسانه ها این مواقع می گویند : ...مرد تنها...

                                             
                                                  ای مرد تنها... لازم نیست با چشم هایت گریه کنی...
 
                                                                  فقط سیگارت را بردار و بزن بیرون...

                                                         در این شهر گوشه ای برای تو پیدا می شود...

                                     که خسته تر از خسته تکیه کنی به دیوار و  سیگار گریه کنی...

                                               تو مرد هستی...اجازه نداری با چشم هایت گریه کنی...

                                                                        تو مرد هستی...سیگار گریه کن...

                                                                                           سیگار گریه کن...
 
       وقتی مردی تنهایی گوشه ای سیگار می کشد...بدان ته خط است...دیگر اخرش است...


                                        نمی دانم وقتی خدا هم دلش می گیرد...وقتی بغض می کند...

                                                                  گریه می کند...یا سیگار می کشد...؟؟...

                                                                                                             ...
موضوع: باد، دل نــوشته،
کلمات کلیدی :باد ،سیگار ،خدا ،مرد ،گریه ،بغض ،
نویسنده :✘ سیما ✘
تاریخ: جمعه 1392/07/5 07:11 ق.ظایـלּ روزهـــآ . . .


اِפســـآس مے کُنـــَـــم وَقتـــے مـــے نویسَـــم ؛


פֿבآ چشمهـــآیَش رآ مـــے گیـــرَב . . .


وَقتـــے مـــے פֿـــــوآنــَــم ؛


گوشهـــآیَش رآ . . .


صـــاבقـــآنـــہ بِگــــویــَــم ،


فِکــــر مـــے کُنــَـم פֿــــבآ هــــَم اَز ســـاבِگـــے مــَـלּ


وَ פــَـرفهـــآےِ تِکـــرآرے اَم


פֿـَستــہ شُدهـ ــ!نویسنده :مترسک تنها
تاریخ: چهارشنبه 1392/04/12 11:14 ق.ظ

یـــکی از همیـــــــن روزهــــــــــا
بایـــد خدا را صدا بــــــــــزنم
یک میــــــــز دو نفــــــــره
دو صنـــــــــدلــی
یــــــــکی مـــــــن
یـــــــــکی خــــــدا
حــــــرف نمـــــــیزنم
نـــــــگاهم کافیــــــست
میـــــــــدانم
برایـــــــــم اشــــــــک می ریــــــــزد!
موضوع: عاشقانه و دلتنگی،
کلمات کلیدی :نگاه ،خدا ،
نویسنده :انسیه بانو
تاریخ: سه شنبه 1392/04/11 10:37 ب.ظ

زمان خلق تو حتّی خدا جسارت کرد

 وعشق،مثل جنونی به زن سرایت کرد

 تو را که سبزترین اتّفاق پاییزی،

 تو را که حضرت ابلیس هم عبادت کرد،

 نگاه کردم و ای شعر زنده!فهمیدم

 خدا زمان تراشت چقدر دقّت کرد

 زمان خلقت دوشیزهیی شبیه شما

 اصول فلسفه را موبهمو رعایت کرد

 تراش قامت اسلیمیات چه سحری داشت

 که گل به منطق زیباییات حسادت کرد؟

 تو، شعر زنده که نه…یوحنای انجیلی

 از آیههای تو باید فقط اطاعت کرد

 واز زبان کلیسای ”انزلی“باید

 به گوش شرق تو را دمبهدم تلاوت کرد

 ببین که باغ به سودای پونه معتاداست

 بیا که خاک به عطرت عجیب عادت کرد
"علی رضا بدیع"
موضوع: شعر،
کلمات کلیدی :علیرضا بدیع ،زمان خلق تو ،خدا ،جسارت ،عشق ،جنون ،زن ،دوشیزه ،
نویسنده :✘ سیما ✘
تاریخ: دوشنبه 1392/04/3 03:14 ب.ظبه بعضیا باید بگی :

عزیزم حتی اگه “خدا” خودش بیاد پایین واسه تضمینت

یا " شیطان " رو بفرسته واسه به گردن گرفتن تقصیرت ،

دیگه فایده نداره !

خراب شد تصویرت


نویسنده :...ماهی سرد...
تاریخ: سه شنبه 1391/12/8 09:01 ب.ظخدا به دختر گفت
لحظه ای پیش من بیا
چه چشمهای قشنگی داری تو!
و دختر گفت:
خدایا چرا مرا آفریدی
شاید بمیرم
پیش از آن که فرصت کنم عشق بورزم
خداگفت:
من تو را برای خودم آفریدم دختر
حالا نزدیکتر بیا

شاعر: کلود داربلای Claude Darbellay
ترجمه: سهراب رحیمی

نویسنده :نیلوفر آبی
تاریخ: یکشنبه 1391/10/24 02:29 ب.ظ
ستاره ها چکیده اند از چشمانش
و طراوتِ گل از لبخندش روییده.
و گمان که چشمه ها،
ز نگاه نگران و غم او می شورند...

ببین که دست خورشید درون دست اوست
و درون دست دیگرش ماه،
و تو!

وسعت بودن او یک حدس است
قدر اندازه ی این عشق که در قلب من است...
نه شروعی دارد
َو نه پایان و سرانجام و کران

تو فقط می دانی
که نفس می دهد و می تپد از سرخی خون...
نَنشسته روی این سقف کبود
او نشسته جای "حق"

او نشسته در میان آبی زلالِ دل ، نه آسمان!
دست او میان دست توست در دلتنگی
که اگر رها کند .........!

می تراود از نگاه و چشم تو
می چکد آرام روی قلب من
می نویسد او را دستم
بر تن سپید این کاغذ...

می نویسد او را که
وسعت بودنش فقط
"یک حدس است"

و خدا...
"water lily
نویسنده :نیلوفر آبی
تاریخ: یکشنبه 1391/10/10 11:46 ق.ظ

اونقدر خسته ام
که حال نفس کشیدن هم ندارم....
دلم میخواد کوله پشتیمو دربیارم، زندگیمو از توش بیارم بیرون و یه کم استراحت کنم!
کاش میشد زندگیمو بدم دست یه بچه و بگم:
"با این بازی کن تا من یه کم بخوابم"
یا قرضش بدم به یه فقیر و بگم:
"من بهش احتیاجی ندارم بیا فعلا ازش استفاده کن"
یا بدمش به یه خدمات کامپیوتری و بگم:
"خیلی قدیمی شده...یه ورژن جدیدشو واسم بفرست"
یا بدمش به یه بساز بفروش و بگم"
"بکوب...از اول بساز...اگه خوب شد خودم میخرمش"
نه نه نه...
اینطوری نمیشه!
میدمش دست یه تاجر -که شاید اسمش خدا باشه- و فقط میگم:
"بفروش!!!"
"water lily"

نویسنده :سید میلاد
تاریخ: چهارشنبه 1392/07/10 09:14 ب.ظ


خدا بالاست...

       تا دستامون نــره بالا...جایی بارون نمی باره...

خدا اینجاست...

       تو قلـب ماست...

               کجایی تو؟ دلم تنهاست...

                             خدا هرجا بریم...با ماست....

     من امشب تا خدا میرم

                   خدا انگار همین بالاست....

                                                                                                                        

                                  سید میلاد - بهار 90
                                   باز نشر:8 دی ماه 91
                         سبز : ماهین


تعداد کل صفحات : 5 1 2 3 4 5
بخش های ویژه
پستچی

ما در فیس بوک

پستچی
دریافت روزانه اشعار

با وارد کردن آدرس ایمیل خود در کادر زیر، آخرین مطالب باتو...اینم رابه شکل روزانه در ایمیل‌تان تحویل بگیرید:

راهنمای عضویت
درباره ما
باتواینم
مـــحفل ادبــــی باتو ... اینم
خـــانـــه ایست بــرای دقایق
عـــاشقانه ......شمــــــــــا

مدیر گروه باتو...اینم :
سید میلاد

مدیر ارشد و ناظر :
نیلوفرانه
مدیر ارشد و روابط عمومی:
فرامرز فرحمهر
مدیر و ناظر امور داخلی:
شیما
مدیر بحث هفته:
نیلوفر آبی
مدیر بخش تولد:
تینا
مدیر رویداد های ادبی:
پژواک
مدیر گروه یاهو و پیامک:
محسن

.......................................

لطفا جهت حمایت از ما لوگو های زیر

را در سایت یا وبلاگ خود قرار دهیـــد

.......................................
باتو...اینم


باتو...اینم

موضوعات
نویسندگان
برگه ها
جستجو در وبلاگ
پیامک های عاشقانه
  شما با ثبت شماره تلفن و نام خود جملات زیبا را در موبایل خود دریافت خواهید كرد
بخش های ویژه
تولدهای نویسندگان بحث هفته رویداد های ادبی
سه نقطه مشاعره
ابزارک های وبلاگ
 • رنک سایت در گوگل:2
 • کل بازدید:
 • بازدید امروز :
 • یازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل مطالب :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic