بخش های ویژه
دفتر شعر

دکلمه

مناجات نامه
تازه ترین مطالب


نویسنده :میــرا
تاریخ: پنجشنبه 1394/04/18 04:34 ب.ظ

بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند

یک یادگاری از علی و آرش و امید


نویسنده :میــرا
تاریخ: چهارشنبه 1394/04/10 09:51 ق.ظ

آقای مجری : پسر عمه زا بیا اینجا

پسرعمه زا : غلط کردم

آقای مجری : مگه چی کار کردی ؟

پسرعمه زا : نمیدونم ، بستگی داره کدومشو فهمیده باشی

نویسنده :میــرا
تاریخ: چهارشنبه 1394/04/10 09:40 ق.ظ

هاردی : فردا دم آفتاب اعدام مون  میکنن

لورل: کاش فردا هوا ابری باشه

نویسنده :میــرا
تاریخ: دوشنبه 1394/04/8 09:50 ق.ظ

هاردی: به نظرم شیر بز برات خوبه


لورل: بز ماده یا نر ؟

هاردی: آخه احمق مگه بز نر هم شیر میده ؟

لورل: آره اگه بهش فشار بیاری پنیر هم میده


نویسنده :میــرا
تاریخ: یکشنبه 1394/04/7 01:17 ق.ظ

هاردی
: استن ... تو به عشق در یک نگاه اعتقاد داری؟


لورل: آره ... حد اقل وقت آدم رو نمیگیره


نویسنده :میــرا
تاریخ: سه شنبه 1394/03/12 04:05 ب.ظ


نویسنده :میــرا
تاریخ: سه شنبه 1393/07/15 11:55 ق.ظ


رضا
(پرویز پرستویی):شاید درهای زندان به روی شما بسته باشد،
اما درهای رحمت خدا همیشه به روی شما باز است .
 
اینقدر به فکر راه های دررو نباشید!
خب!خدا که فقط متعلق به آدم های خوب نیست،
خدا خدای آدم های خلافکار هم هست.
و فقط خودِ خداست که بین بندگانش فرقی نمی گذارد.
فی الواقع خداوند اِند لطافت،اِند بخشش،اِند بی خیال شدن،اِند چشم پوشی و اِند رفاقت است.
رفیق خوب و با مرام همه چیزش را پای رفاقتش می گذارد...
بایستی ما یک فکری به حال اهلی شدن آدم ها بکنیم.
اهلی کردن یعنی ایجاد علاقه کردن واین تنها راه رسیدن به خداست که بسیار هم مهم است...
من قصد نصیحت ندارم ...چرا که فایده ای هم ندارد.

***
فیلم نامه:پیمان قاسم خانی
کارگردان:کمال تبریزی
1383

دیالوگ های ماندگار
نویسنده :میــرا
تاریخ: شنبه 1393/03/17 12:21 ق.ظ


جملات قصار فامیل دور:


-
ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻨﺪﻩ , ﯾﻪ ۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
-
ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺴﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﻏﺼﻪ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﺭﺳﻤﺎ ﻏﺼﻪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ
-
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺧﻮﺭﺩﻡ , ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ , ﺍﻣﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ
-
ﺷﺎﻧﺲ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﺁﺩﻣﻮ ﻣﯿﺰﻧﻪ؛ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺯﻧﮓ ﺑﺮﻧﻤﯿﺪﺍﺭﻩ؛ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻼً ﮐﻠﯿﺪ ﺩﺍﺭﻩ
-
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﻴﺴﺘﯽ, ﺧﺮﺩﺭﻭﻧﺘﻪ
-
ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺍﻟﮑﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻢ ﮐﺴﯽ ﺟﺪﯾﻢ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ
-
ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﺮﯼ ﻣﺎ ﺑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ , ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺻﻼﺡ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯿﻢ ﺍﺯﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ
-
ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻗﺸﻨﮓ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻨﺪ ﺁﺩﻡ ﺣﯿﻔﺶ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﻨﻪ
-
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﮑﻮﮐﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﻢ ﺧﻮﺵ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻴﻤﻴﺮﻡ
-
ﯾﻪ ﻋﺪﻩ ﺁﺩﻡ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﻦ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﻦ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻢ ﻧﻔﻬﻤﻦ
-
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ »ﺑﺎﺷﻪ ﻣﺮﺳﯽ« ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻔﻪ ﺷﻮ
-
ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻣﻮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ, ﺍﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﺵ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﺳﺖ, ﺧﺮ ﺍﺳﺖ, ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﺭﻓﺖ
نویسنده :میــرا
تاریخ: شنبه 1393/03/17 12:12 ق.ظ


اگه‌ می‌خوای‌ زنم‌ بشی‌،

بایس‌ این‌ کارا رُ بکنی‌ :
بایس‌ یاد بگیری‌ چه‌جوری‌ خوراک‌ِ مُرغ‌ِ خوشمزه‌ بپزی‌،
سوراخای‌ جورابام‌ُ بدوزی‌،
کاری‌ نکنی‌ عصبانی‌ بشم‌،
یه‌ راه‌ واسه‌ خاروندن‌ِ پُشتم‌ پیدا کنی‌،
کفشام‌ُ همیشه‌ تمیزُ برّاق‌ نگه‌ داری‌،
وقتی‌ خوابم‌ برگای‌ رو چمن‌ُ با چنگک‌ برداری‌،
وقتی‌ برف‌ میاد بُلن‌شی‌ سَرِ راهم‌ُ پارو کنی‌،
وقتی حرف‌ می‌زنم‌ جیکت‌ درنیاد،
وقتی‌ ..
هِی‌ !
کجا داری‌ دَرمیری‌ ؟

 "
شل سیلوراستاین"
تعداد کل صفحات : 31 1 2 3 4 5 6 7 ...
بخش های ویژه
پستچی

ما در فیس بوک

پستچی
دریافت روزانه اشعار

با وارد کردن آدرس ایمیل خود در کادر زیر، آخرین مطالب باتو...اینم رابه شکل روزانه در ایمیل‌تان تحویل بگیرید:

راهنمای عضویت
درباره ما
باتواینم
مـــحفل ادبــــی باتو ... اینم
خـــانـــه ایست بــرای دقایق
عـــاشقانه ......شمــــــــــا

مدیر گروه باتو...اینم :
سید میلاد

مدیر ارشد و ناظر :
نیلوفرانه
مدیر ارشد و روابط عمومی:
فرامرز فرحمهر
مدیر و ناظر امور داخلی:
شیما
مدیر بحث هفته:
نیلوفر آبی
مدیر بخش تولد:
تینا
مدیر رویداد های ادبی:
پژواک
مدیر گروه یاهو و پیامک:
محسن

.......................................

لطفا جهت حمایت از ما لوگو های زیر

را در سایت یا وبلاگ خود قرار دهیـــد

.......................................
باتو...اینم


باتو...اینم

موضوعات
نویسندگان
برگه ها
جستجو در وبلاگ
پیامک های عاشقانه
  شما با ثبت شماره تلفن و نام خود جملات زیبا را در موبایل خود دریافت خواهید كرد
بخش های ویژه
تولدهای نویسندگان بحث هفته رویداد های ادبی
سه نقطه مشاعره
ابزارک های وبلاگ
 • رنک سایت در گوگل:2
 • کل بازدید:
 • بازدید امروز :
 • یازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل مطالب :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات