تبلیغات
محفل ادبی با تو...اینم - مطالب مـژگان سـادات

تصویر ثابت

بخش های ویژه
دفتر شعر

دکلمه

مناجات نامه
تازه ترین مطالب


تاریخ: چهارشنبه 1390/09/2 01:01 ب.ظ

 

راضی مشو که در قفس تنگ جان دهد

مرغی که در هوای تو ازآشیان گذشت

...

که

در

هوای

تو

از

آشیان

گذشت

گذشت

گذشت

...

 

 

موضوع: شعر،
کلمات کلیدی :تک بیتی ،تصویر ،شعر زیبا ،
تاریخ: سه شنبه 1390/09/1 03:15 ب.ظ

 

تولدت مبارک ... با تو... اینم ِ... عزیزم

 

 

تاریخ: یکشنبه 1390/08/29 03:17 ب.ظ

به دیدارم بیا هر شب


در این تنهایی تنها و تاریک خدا مانند


دلم تنگ است


بیا ای روشن، ای روشن تر از لبخند


شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهیها


دلم تنگ است

.......


 

بیا بنگر، چه غمگین و غریبانه


در این ایوان سرپوشیده، وین تالاب مالامال


دلی خوش کرده ام با این پرستوها و ماهیها


واین نیلوفر آبی و این تالاب مهتابی


بیا، ای همگناهِ من در این برزخ


بهشتم نیز و هم دوزخ


به دیدارم بیا، ای همگناه، ای مهربان با من


که اینان زود می پوشند رو در خوابهای بی گناهیها


و من می مانم و بیداد بی خوابی

.......

 

در این ایوان سر پوشیده متروک


شب افتاده است و در تالاب من دیری است 


که در خوابند آن نیلوفر آبی و ماهیها، پرستوها


بیا امشب که بس تاریک وتنهایم


بیا ای روشنی، اما بپوشان روی


که می ترسم ترا خورشید پندارند


و می ترسم همه از خواب برخیزند


و می ترسم که چشم از خواب بردارند


نمی خواهم ببیند هیچ کس ما را


نمی خواهم بداند هیچ کس ما را


و نیلوفر که سر بر میکشد از آب


پرستوها که با پرواز و با آواز


و ماهیها که با آن رقص غوغایی


نمی خواهمم بفهمانند بیدارند

.........

 

شب افتاده است و من تنها و تاریکم


و در ایوان و در تالاب من دیری است در خوابند


پرستوها و ماهیها و آن نیلوفر آبی


بیا ای مهربان با من


بیا ای یاد مهتابیاخوان ثالثتاریخ: یکشنبه 1390/08/29 01:03 ب.ظ

N 24

زمان

غارتگر عجیبی است

همه چیز را با خود میبرد

بجز

حس دوست داشتن را

 


کلمات کلیدی :جملات زیبا ،
تاریخ: چهارشنبه 1390/08/25 02:02 ب.ظ

 

 ‫ﺗﻮ ﺑﺎرون ﻛﻪ رﻓﺘﻲ ﺷﺒﻢ زﻳﺮ و رو ﺷﺪ

 

‫ﻳﻪ ﺑﻐـﺾ ﺷـﻜـﺴـﺘﻪ رﻓﻴـﻖ ﮔـﻠﻮ ﺷﺪ

 

‫ﺗﻮ ﺑـﺎرون ﻛﻪ رﻓﺘـﻲ دل ﺑﺎغ ﭼﻪ ﭘﮋﻣﺮد

 

‫ﺗـﻤﺎم وﺟـﻮدم ﺗـﻮی آﻳـﻨﻪ ﺧﻂ ﺧﻮرد

 

 

 

‫ﻫﻨﻮز وﻗﺘﻲ ﺑﺎرون، ﺗﻮ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻲﺑﺎره

 

‫دﻟـﻢ ﻏــﺼـﻪ داره دﻟـﻢ ﺑـﻲ ﻗـﺮاره

 

‫ﻧﻪ ﺷﺐ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اس ، ﻧﻪ روﻳﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ

 

‫دﻟـﻢ ﺑﻲ ﺗـﻮ ﺧـﻮﻧﻪ دﻟـﻢ ﺑﻲ ﺗﻮ ﺗﻨﮕﻪ

 

....................

 

 ‫ﻳﻪ ﺷﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون ﻛﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ راﻫﻪ

 

‫ﻣﻴـﺒﻴـﻨﻢ ﻛـﻪ ﻛـﻮﭼـﻪ ﭘـﺮ ﻧـﻮر ﻣـﺎﻫﻪ

 

‫ﺗﻮ ﻣﺎه ﻣﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺎرون رﺳﻴﺪی

 

‫اﻣـﻴﺪ ﻣـﻨﻲ ﺗـﻮ ﺷـﺐ ﻧـﺎ اﻣﻴﺪی

 

..............................

 

 ‫ﺗﻮ ﺑﺎرون ﻛﻪ رﻓﺘﻲ ﺷﺒﻢ زﻳﺮ و رو ﺷﺪ

 

‫ﻳﻪ ﺑﻐـﺾ ﺷـﻜـﺴـﺘﻪ رﻓﻴـﻖ ﮔـﻠﻮ ﺷﺪ

 

 ‫ﺗﻮ ﺑـﺎرون ﻛﻪ رﻓﺘـﻲ دل ﺑﺎغ ﭼﻪ ﭘﮋﻣﺮد

 

‫ﺗـﻤﺎم وﺟـﻮدم ﺗـﻮی آﻳـﻨﻪ ﺧﻂ ﺧﻮرد

 

‫ﻫﻨﻮز وﻗﺘﻲ ﺑﺎرون، ﺗﻮ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻲﺑﺎره

 

‫دﻟـﻢ ﻏــﺼـﻪ داره دﻟـﻢ ﺑـﻲ ﻗـﺮاره

 

‫ﻧﻪ ﺷﺐ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اس ، ﻧﻪ روﻳﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ

 

‫دﻟـﻢ ﺑﻲ ﺗـﻮ ﺧـﻮﻧﻪ دﻟـﻢ ﺑﻲ ﺗﻮ ﺗﻨﮕﻪ

 

 

 

‫ﻳﻪ ﺷﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون ﻛﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ راﻫﻪ

 

‫ﻣﻴـﺒﻴـﻨﻢ ﻛـﻪ ﻛـﻮﭼـﻪ ﭘـﺮ ﻧـﻮر ﻣـﺎﻫﻪ

 

‫ﺗﻮ ﻣﺎه ﻣﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺎرون رﺳﻴﺪی

 

‫اﻣـﻴﺪ ﻣـﻨﻲ ﺗـﻮ ﺷـﺐ ﻧـﺎ اﻣﻴﺪی

 


یغما گلرویی


 

تاریخ: دوشنبه 1390/08/23 05:00 ب.ظبارخدایا


وسوسه های نفس، نگذاشت جانم در نهر رجب تطهیر شود


از درآویختگان درخت طوبای شعبان هم نبودم


شب قدر و روز عرفه نیز نابخشوده ماندم


امیدم به دعای خوبانت در این عید است


شاید لایق استقبال از کاروان عاشورا شوم عیدغدیر بر تمامی دوستانم مبارک 
تاریخ: دوشنبه 1390/08/23 03:51 ب.ظ
چو به دوست دل سپردم به خود این گمان نبردم


که نه بخت وصل دارم نه تحمل جدائی" دکترصدارت "


موضوع: شعر،
کلمات کلیدی :چو به دوست دل سپردم ،دکتر صدارت ،
تاریخ: یکشنبه 1390/08/22 02:20 ب.ظ

مثل تو مثل یه کفتر 

مثل من مثل یه کودک 

مثل من مثل یه شاخه 

مثل تو مثل یه پو پک 

مثل ابریشم تاریک این شبراهه خاموش 

که گر میگیره از خودسوزی شاداب یک آواز 

مثل آیینه بی نبض این تالاب زنبق پوش 

که تن واکرده زیر بارش رگبارموج انداز 

مثل پروانه ای در مشت 

چه آسون میشه مارو کشت 

مثل تصو یرماه تلخ تبعیدی 

که رو تالاب این بیراهه افتاده 

مثل این ساکت دلگیر آواره 

که تن وا کرده رو دلتنگی جاده 

مارو با قطره اشکی میشه لرزوند و ویرون کرد 

مارو با بوسه شعری میشه ترانه بارون کرد 

مثل پروانه ای در مشت 

جه آسون میشه مارو کشت 

تو این بیداد پهناور 

تو این شبراهه سرتاسر 

نه یک دست ونه یک آغوش 

نه یک سنگ ونه یک سنگر 

پناهی نیست جز آواز 

رفیقی نیست جز دیوار 

کجایی ای چراغ عشق 

منو از سایه ها بردار 

مثل پروانه ای در مشت 

جه آسون میشه مارو کشتتاریخ: یکشنبه 1390/08/22 01:18 ب.ظ


من باور دارم ...

 


که دعوا و جرّ و بحث دو نفر با هم به معنى این که آن‌ها همدیگر را دوست ندارند نیست. 
و دعوا نکردن دو نفر با هم نیز به معنى این که آن‌ها همدیگر را دوست دارند نمى‌باشد. من باور دارم ... 
که هر چقدر دوستمان خوب و صمیمى باشد هر از گاهى باعث ناراحتى ما خواهد شد و ما باید بدین خاطر او را ببخشیم. 
من باور دارم ... 
که دوستى واقعى به رشد خود ادامه خواهد داد حتى در دورترین فاصله‌ها. عشق واقعى نیز همین طور است. 
من باور دارم ... 
که ما مى‌توانیم در یک لحظه کارى کنیم که براى تمام عمر قلب ما را به درد آورد. 
من باور دارم ... 
که زمان زیادى طول مى‌کشد تا من همان آدم بشوم که مى‌خواهم. 


من باور دارم ... 
که همیشه باید کسانى که صمیمانه دوستشان دارم را با کلمات و عبارات زیبا و دوستانه ترک گویم زیرا ممکن است آخرین بارى باشد که آن‌ها را مى‌بینم. 
من باور دارم ... 
که ما مسئول کارهایى هستیم که انجام مى‌دهیم، صرفنظر از این که چه احساسى داشته باشیم. 
من باور دارم ... 
که اگر من نگرش و طرز فکرم را کنترل نکنم،او مرا تحت کنترل خود درخواهد آورد. موضوع: روانشناسی؛آرامش،
کلمات کلیدی :من باور دارم ،
تاریخ: شنبه 1390/08/21 09:05 ب.ظ

غربت را نباید در الفبای شهر غریب جستجو کرد" همین که عزیزت از تو روی بر گرداند "غریبیموضوع: جمـلات زیبا،

تعداد کل صفحات : 14 1 2 3 4 5 6 7 ...
بخش های ویژه
پستچی

ما در فیس بوک

پستچی
دریافت روزانه اشعار

با وارد کردن آدرس ایمیل خود در کادر زیر، آخرین مطالب باتو...اینم رابه شکل روزانه در ایمیل‌تان تحویل بگیرید:

راهنمای عضویت
درباره ما
باتواینم
مـــحفل ادبــــی باتو ... اینم
خـــانـــه ایست بــرای دقایق
عـــاشقانه ......شمــــــــــا

مدیر گروه باتو...اینم :
سید میلاد

مدیر ارشد و ناظر :
نیلوفرانه
مدیر ارشد و روابط عمومی:
فرامرز فرحمهر
مدیر و ناظر امور داخلی:
شیما
مدیر بحث هفته:
نیلوفر آبی
مدیر بخش تولد:
تینا
مدیر رویداد های ادبی:
پژواک
مدیر گروه یاهو و پیامک:
محسن

.......................................

لطفا جهت حمایت از ما لوگو های زیر

را در سایت یا وبلاگ خود قرار دهیـــد

.......................................
باتو...اینم


باتو...اینم

موضوعات
نویسندگان
برگه ها
جستجو در وبلاگ
پیامک های عاشقانه
  شما با ثبت شماره تلفن و نام خود جملات زیبا را در موبایل خود دریافت خواهید كرد
بخش های ویژه
تولدهای نویسندگان بحث هفته رویداد های ادبی
سه نقطه مشاعره
ابزارک های وبلاگ
 • رنک سایت در گوگل:2
 • کل بازدید:
 • بازدید امروز :
 • یازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل مطالب :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :