بخش های ویژه
دفتر شعر

دکلمه

مناجات نامه
تازه ترین مطالب


نویسنده :سحــر
تاریخ: چهارشنبه 1390/01/24 04:25 ب.ظ

یادم باشد...

حرفی نزنم که دلی بلرزد
 

 خطی ننویسم که آزاردهدکسی را
 

یادم باشدکه روزوروزگارخوش است
 

 وتنها دل ما دل نیست
 

یادم باشدجواب کینه راباکمترازمهرومحبت
 

 وجواب دورنگی راباکمترازصداقت ندهم
 

یادم باشدبایددربرابرفریادهاسکوت کنم

وبرای سیاهی ها نوربپاشم
 

یادم باشدازچشمه درس خروش بگیرم 

وازآسمان درس پاک زیستن
 

یادم باشدسنگ خیلی تنهاست...
 

یادم باشد با سنگ هم لطیف رفتارکنم
 

مبادادل تنگش بشکند
 

یادم باشد برای درس گرفتن ودرس دادن به دنیاآمده ام
 

نه برای تکراراشتباهات گذشتگان
 

یادم باشد که زندگی رادوست بدارم
 

یادم باشدهرگاه ارزش زندگی ازیادم رفت
 

 درچشمان حیوان بی زبانی که به سوی
 

 قربانگاه می رود زل بزنم تابه مفهوم بودن
 

پی ببرم یادم باشد میتوان باگوش سپردن
 

به آوازشبانه دوره گردی که از
 

 سازش عشق می بارد به
 

اسرارعشق پی برد و زنده شد
 

یادم باشدمعجزه قاصدکهارا باورداشته باشم
 

یادم باشدگره تنهایی ودلتنگی هرکس
 

 فقط به دست دل خودش باز می شود
 

یادم باشدهیچگاه لرزیدن دلم را پنهان نکنم
 

تاتنها نمانم یادم باشد هیچگاه ازراستی نترسم ونترسانم
 

یادم باشد که زنده ام...!!!

نویسنده :سحــر
تاریخ: یکشنبه 1390/01/21 07:57 ب.ظ

نویسنده :سحــر
تاریخ: جمعه 1390/01/19 07:33 ب.ظ
  

ای‌ که‌ می‌پرسی‌ نشان‌ عشق‌ چیست‌
عشق‌ چیزی‌ جز ظهور مهر نیست‌

عشق یعنی مهر بی‌چون و چرا
عشق یعنی کوشش بی‌ادعا
عشق یعنی عاشق بی‌زحمتی
عشق یعنی بوسه بی‌شهوتی
عشق یعنی دشت گل کاری شده
در کویری چشمه‌ای جاری شده
یک شقایق در میان دشت خار
باور امکان با یک گل بهار
عشق یعنی ترش را شیرین کنی
عشق یعنی نیش را نوشین کنی
عشق یعنی این که انگوری کنی
عشق یعنی این که زنبوری کنی
عشق یعنی مهربانی در عمل
خلق کیفیت به کندوی عسل
عشق یعنی گل به جای خار باش
پل به جای این همه دیوار باش
عشق یعنی یک نگاه آشنا
دیدن افتادگان زیر پا
عشق یعنی تنگ بی ماهی شده
عشق یعنی ، ماهی راهی شده
عشق یعنی مرغ‌های خوش نفس
بردن آنها به بیرون از قفس
عشق یعنی جنگل دور از تبر
دوری سرسبزی از خوف و خطر
عشق یعنی از بدی ها اجتناب
بردن پروانه از لای کتاب
در میان این همه غوغا و شر
عشق یعنی کاهش رنج بشر
ای توانا ، ناتوان عشق باش
پهلوانا ، پهلوان عشق باش
عشق یعنی تشنه‌ای خود نیز اگر
واگذاری آب را بر تشنه تر
عشق یعنی ساقی کوثر شدن
بی پر و بی پیکر و بی سر شدن
نیمه شب سرمست از جام سروش
در به در انبان خرما روی دوش
عشق یعنی مشکلی آسان کنی
دردی از درمانده‌ای درمان کنی
عشق یعنی خویشتن را نان کنی
مهربانی را چنین ارزان کنی
عشق یعنی نان ده و از دین مپرس
در مقام بخشش از آیین مپرس
هرکسی او را خدایش جان دهد
آدمی باید که او را نان دهد
عشق یعنی عارف بی خرقه ای
عشق یعنی بنده ی بی فرقه ای
عشق یعنی آنچنان در نیستی
تا که معشوقت نداند کیستی
عشق یعنی جسم روحانی شده
قلب خورشیدی نورانی شده
عشق یعنی ذهن زیباآفرین
آسمانی کردن روی زمین
هر که با عشق آشنا شد مست شد
وارد یک راه بی بن بست شد
هرکجا عشق آید و ساکن شود
هرچه ناممکن بود ممکن شود
درجهان هر کارخوب و ماندنی است
رد پای عشق در او دیدنی است
سالک آری عشق رمزی در دل است
شرح و وصف عشق کاری مشکل است
عشق یعنی شور هستی در کلام
عشق یعنی شعر، مستی؛ والسلام

 


نویسنده :سحــر
تاریخ: پنجشنبه 1390/01/18 09:08 ب.ظ
كنون رزم virus و رستم شنو

دگرها شنیدستی این هم شنو

كه اسفندیارش یكی disk داد
بگفتا به رستم كه ای نیكزاد

در این 
disk باشد یكی file
 ناب
كه بگرفتم از 
site 
افراسیاب

برو حال  می كن بدین 
disk
 هان!
كه هم نون و هم آب باشد در آن

تهمتن روان شد سوی خانه اش 
شتابان به دیدار رایانه اش

چو آمد به نزد 
mini tower 
اش
بزد ضربه بر دكمه 
power
 اش

دگر صبر و آرام و طاقت نداشت
مران 
disk را در drive 
اش گذاشت

نكرد هیچ صبر و نداد هیچ لفت 
یكی 
list از root
 دیسكت گرفت

در ان 
disk دیدش یكی file 
بود
بزد 
enter
 آنجا و اجرا نمود

كز ان یك 
demo 
گشت زان پس عیان
به فیلم و به موزیك و شرح  و بیان

به ناگه چنان سیستمش كرد 
hang 

كه رستم در آن ماند مبهوت و منگ

چو رستم دگر باره 
reset نمود
همی كرد هنگ و همان شد كه بود

تهمتن كلافه شد و داد زد
ز بخت بد خویش فریاد زد

چو تهمینه فریاد رستم شنود
بیامد كه لیسانس رایانه بود 

بدو گفت رستم همه مشكلش
وز ان 
disk 
و برنامه خوشگلش

چو رستم بدو داد قیچی و ریش 
یكی 
bootable   
دیسك آورد پیش

یكی 
toolkit اندر آن disk 
بود
بر آورد آن را و اجرا نمود

همی گشت 
toolkit 
هارد اندرش
چو كودك كه گردد پی مادرش

به ناگه یكی رمز 
virus 
یافت
پی حذف امضای ایشان شتافت

چو 
virus 
را نیك بشناختش
مر از 
boot sector 
بر انداختش

یكی ضربه زد بر سرش 
toolkit
 
كه هر بایت ان گشت هشتاد 
bit
 

به خاك اندر افكند 
virus
 را
تهمتن به رایانه زد بوس را

چنین گفت تهمینه با شوهرش
كه این بار بگذشت از پل خرش

دگر باره اما خریت مكن
ز رایانه اصلا تو صحبت مكن

قسم خورد رستم به پروردگار
نگیرد دگر 
disk از اسفندیار

 

 متن از  khobaneparsigo.blogfa.com

نویسنده :سحــر
تاریخ: سه شنبه 1390/01/16 08:23 ب.ظ
آیا می دانید بر روی پیام گیر تلفنی خانه هر کدام از  شاعران چه ضبط شده است ؟


پیغام گیر فردوسی

نمی باشم امروز اندر سرای

که رسم ادب را بیارم به جای

به پیغامت ای دوست گویم جواب

چو فردا بر آید بلند آفتاب      

 

                                                   

پیغام گیر خیام

      این چرخ فلک عمر مرا داد به باد

    ممنون توام که کرده ای از من یاد

    رفتم سر کوچه ، منزلِ کوزه فروش

    آیم چو به خانه پاسخت خواهم داد

         

    پیغام گیر منوچهری

    از شرم به رنگ باده باشد رویم

    در خانه نباشم که سلامی گویم

    بگذاری اگر پیغام پاسخ دهمت

    زان پیش که همچو برف گردد رویم

 

         پیغام گیر مولانا

    هر سماع از خانه ام رفتم برون.. رقصان شوم

    شوری برانگیزم به پا.. خندان شوم شادان شوم

    برگو به من پیغام خود...هم نمره و هم نام خود

    فردا تو را پاسخ دهم..جان تو را قربان شوم
    

    پیغام گیر بابا طاهر

     تلیفون کرده ای جانم فدایت

    الهی مو به قوربون صدایت

    چو از صحرا بیایُم نازنینُم

    فرستم پاسخی از دل برایت

         

    پیغام گیر حافظ

    رفته ام بیرون من از کاشانه ی خود ، غم مخور

    تا مگر بینم رخ جانانه ی خود ، غم مخور   

    بشنوی پاسخ ز حافظ گر که بُگذاری پیام

    زآن زمان کو باز گردم خانه ی خود ، غم مخور

     

    پیغام گیر سعدی

    از آوای دل انگیز تو مستم

    نباشم خانه و شرمنده هستم

    به پیغام تو خواهم گفت پاسخ

    فلک را گر فرصتی دادی به دستم

    

    پیغام گیر نیما

      چون صداهایی که می آید

    شباهنگام از جنگل

    از شغالی دور

    گر شنیدی بوق

    بر زبان آر آن سخن هایی که خواهی بشنوم

    در فضایی عاری از تزویر

    ندایت چون انعکاس صبح آزا کوه

    پاسخی گیرد ز من از دره های یوش

     
    پیغام گیر شاملو

    بر آبگینه ای از جیوه ء سکوت

    سنگواره ای از دستان آدمیت

    آتشی و چرخی که آفرید

    تا کلید واژه ای از دور شنوا

    در آن با من سخن بگو

    که با همان جوابی گویم

    تآنگاه که توانستن سرودی است

     
    پیغام گیر سایه

    ای صدا و سخن توست سرآغاز جهان

    دل سپردن به پیامت چاره ساز انسان

    گر مرا فرصت گفتی و شنودی باشد

    به حقیقت با تو همراز شوم بی نیاز کتمان

     

    پیغام گیر فروغ

    نیستم.. نیستم..اما می آیم.. می آیم ..می آیم

    با بوته ها که چیده ام از بیشه های آن سوی دیوار می آیم.. می آیم ..می آیم

    و آستانه پر از عشق می شود

    و من در آستانه به آنها که پیغام گذاشته اند

    سلامی دوباره خواهم داد

 

نویسنده :سحــر
تاریخ: دوشنبه 1390/01/15 05:52 ب.ظ

توسط یک بچه آفریقایی نوشته شده است که استدلال شگفت انگیزی دارد 

 

http://www.owlhaven.net/girlieJuly.JPG  

 

وقتی به دنیا میام، سیاهم

وقتی بزرگ میشم، سیاهم

وقتی میرم زیر آفتاب، سیاهم

وقتی سردم میشه، سیاهم

وقتی می ترسم، سیاهم 

وقتی مریض میشم، سیاهم

وقتی می میرم، هنوزم سیاهم  

   

و تو، آدم سفید

وقتی به دنیا میای، صورتی ای

وقتی بزرگ میشی، سفیدی

وقتی میری زیر آفتاب، قرمزی  

وقتی سردت میشه، آبی ای

وقتی می ترسی، زردی

وقتی مریض میشی، سبزی

و وقتی می میری، خاکستری ای

 

و تو به من میگی رنگین پوست؟؟؟

 
نویسنده :سحــر
تاریخ: یکشنبه 1390/01/14 09:29 ب.ظ

http://love_story_me.mihanblog.com/

نویسنده :سحــر
تاریخ: جمعه 1390/01/5 06:16 ب.ظ
بزرگترین گالری عکس ایرانیان -AksFa.Net

غروب جمعه شد و آفتاب طلوع نکرد

دلم گرفت و کسی با ما گفتگوی نکرد
چه کرده ایم که این شب سرد هنوز پا برجاست
همیشه بوده و هست و دمی غروب نکرد
هراس و دلهره ی ما چرا تمام نشد
چرا در این شب تاریک ستاره ای حضور نکرد
بر این دلم که شده هرزگاه این علفان
بی دلیل نبود که لحظه ای نسیم عبور نکرد
منم چو ماهی افتاده در لجن زاری
که جز لجن در دل ما چیزی رسوب نکرد
بیا که من خجلم زین غروب بی پایان
دلم برای غیبت تو بهانه ای قبول نکرد

محمد نصرازادانی

نویسنده :سحــر
تاریخ: دوشنبه 1390/01/1 12:34 ب.ظ
سال 90
نویسنده :سحــر
تاریخ: یکشنبه 1389/12/29 11:59 ب.ظ
ُسال نو مبارک

سال 90 را به تمام دوستان خوبم صمیمانه تبریک میگم
تعداد کل صفحات : 5 1 2 3 4 5
بخش های ویژه
پستچی

ما در فیس بوک

پستچی
دریافت روزانه اشعار

با وارد کردن آدرس ایمیل خود در کادر زیر، آخرین مطالب باتو...اینم رابه شکل روزانه در ایمیل‌تان تحویل بگیرید:

راهنمای عضویت
درباره ما
باتواینم
مـــحفل ادبــــی باتو ... اینم
خـــانـــه ایست بــرای دقایق
عـــاشقانه ......شمــــــــــا

مدیر گروه باتو...اینم :
سید میلاد

مدیر ارشد و ناظر :
نیلوفرانه
مدیر ارشد و روابط عمومی:
فرامرز فرحمهر
مدیر و ناظر امور داخلی:
شیما
مدیر بحث هفته:
نیلوفر آبی
مدیر بخش تولد:
تینا
مدیر رویداد های ادبی:
پژواک
مدیر گروه یاهو و پیامک:
محسن

.......................................

لطفا جهت حمایت از ما لوگو های زیر

را در سایت یا وبلاگ خود قرار دهیـــد

.......................................
باتو...اینم


باتو...اینم

موضوعات
نویسندگان
برگه ها
جستجو در وبلاگ
پیامک های عاشقانه
  شما با ثبت شماره تلفن و نام خود جملات زیبا را در موبایل خود دریافت خواهید كرد
بخش های ویژه
تولدهای نویسندگان بحث هفته رویداد های ادبی
سه نقطه مشاعره
ابزارک های وبلاگ
 • رنک سایت در گوگل:2
 • کل بازدید:
 • بازدید امروز :
 • یازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل مطالب :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic