تبلیغات
محفل ادبی با تو...اینم - مطالب آرتـا

تصویر ثابت

بخش های ویژه
دفتر شعر

دکلمه

مناجات نامه
تازه ترین مطالب


نویسنده :آرتـا
تاریخ: سه شنبه 1392/02/31 11:23 ب.ظ


تمام دلخوشی دنیای من به این است که ندانی

 و دوستت بدارم

 

وقتی میفهمی و میرانی ام چیزی درون دلم فرو میریزد

 چیزی شبیه غرور

 

لطفا گاهی خودت را به نفهمیدن بزن و بگذار دوستت بدارم

 

بعد از تو هیچکس الفبای روح و خطوط قلبم را نخواهد

 

 خواند نمیگذارم ... نمیخواهم

 

 من همین که هستی دوستت دارم

 

حتی سایه ات را که هرگز


به آن نمیرسم .....!
نویسنده :آرتـا
تاریخ: سه شنبه 1392/02/24 05:32 ب.ظ


خــاطــرات نــه ســر دارنــد و نــه تــه . . .

بــی هــوا مــی آیــنــد تــا خــفــه ات کــنــنــد . . .


مــیــرســنــد گــاهــی وســط یــک فــکــر . . . !


گــاهــی وســط یــک خــیــابــان . . .


ســردت مـــیـــکــنــنــد . . . داغــت مـــیـــکــنــنــد . . .


رگ خــوابــتـــ را بــلــدنــد . . . زمــیــنــت مــیـــزنــنــد . . .


خــاطــرات تــمــام نـــمــیـــشـــونـــد . . .


تـــمـــامــت مـــیـــکــنــنــد. . .
نویسنده :آرتـا
تاریخ: دوشنبه 1392/02/16 06:50 ب.ظ

آنقدر زیبا عاشق شده ای

که آدم لذت میبرد از این همه خیانت!!نویسنده :آرتـا
تاریخ: یکشنبه 1392/02/15 12:00 ق.ظ


سعید ( باد )  عزیزم تولدت مبارک...موضوع: باد،

نویسنده :آرتـا
تاریخ: شنبه 1392/02/14 11:31 ب.ظ

این داستان واقعی است:

ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ؟

ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺱ ﻭ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﮑﻮﺕ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺷﺪ ،

 ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺭﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﺍﺯ ﺟﺎ ﺑﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺁﺭﯼ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ.

ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ،

ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻧﺪ ،

ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ:

ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮﺍ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﺩ.

ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻭ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ

ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ.

ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮﯼ ﺧﻮﻥ ﺁﻟﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭ ﺑﺎﺯ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺁﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ ؟

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﺎﺿﺮﺩﺭﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺟﻮﺍﻥ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﻘﺘﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻧﮕﺎﻫﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﻭﺧﺘﻨﺪ.

ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:

ﭼﺮﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ، ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ.


نویسنده :آرتـا
تاریخ: شنبه 1392/02/14 11:23 ب.ظ

پرنده ای كه میخاهد بپرد 

         بگذار برود

هوای سرد بهانه است

         هوای دیگری به سر دارد


موضوع: جمـلات زیبا،

نویسنده :آرتـا
تاریخ: جمعه 1392/02/13 10:09 ب.ظ

به ﺧﺪﺍ گفتند: ﺧﺪﺍﻭﻧﺪا ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ بندﮔﺎنت چه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ،

ﺍﻣﺎ بخاطر ﻣﻦ، ﻣﯽ بخشند...


موضوع: جمـلات زیبا،

نویسنده :آرتـا
تاریخ: چهارشنبه 1392/02/11 02:10 ب.ظ

هر انسانی عطری خاص دارد !
گاهی برخی عجیب بوی خدا میدهند...
"مثل مادر"نویسنده :آرتـا
تاریخ: سه شنبه 1392/02/10 11:59 ب.ظ

خدایا بالاتر از بهشت هم داری ؟

برای زیر پای مادرم میخواهم...


موضوع: جمـلات زیبا،

نویسنده :آرتـا
تاریخ: دوشنبه 1392/02/2 09:38 ب.ظ


دکمه‌های پیراهنم

خواب انگشتان تو را می‌بینند

و کفش‌هایم می‌سوزند

در آرزوی پابه پایی با کفش‌های تو!

شالِ من

نمی‌تواند خاطره‌ی شانه‌هایت را از خاطر ببرد،

شلوارم چون سگی دنبال می‌کند مرا در خانه

و می‌خواهد دوباره

او را به قدم زدن در کنار تو ببرم...

پس چگونه انتظار داری از تو نخواهم

به من وعده‌ی دیداری بدهی؟


( از وبلاگ هزار و یک شب )


موضوع: جمـلات زیبا،

تعداد کل صفحات : 33 1 2 3 4 5 6 7 ...
بخش های ویژه
پستچی

ما در فیس بوک

پستچی
دریافت روزانه اشعار

با وارد کردن آدرس ایمیل خود در کادر زیر، آخرین مطالب باتو...اینم رابه شکل روزانه در ایمیل‌تان تحویل بگیرید:

راهنمای عضویت
درباره ما
باتواینم
مـــحفل ادبــــی باتو ... اینم
خـــانـــه ایست بــرای دقایق
عـــاشقانه ......شمــــــــــا

مدیر گروه باتو...اینم :
سید میلاد

مدیر ارشد و ناظر :
نیلوفرانه
مدیر ارشد و روابط عمومی:
فرامرز فرحمهر
مدیر و ناظر امور داخلی:
شیما
مدیر بحث هفته:
نیلوفر آبی
مدیر بخش تولد:
تینا
مدیر رویداد های ادبی:
پژواک
مدیر گروه یاهو و پیامک:
محسن

.......................................

لطفا جهت حمایت از ما لوگو های زیر

را در سایت یا وبلاگ خود قرار دهیـــد

.......................................
باتو...اینم


باتو...اینم

موضوعات
نویسندگان
برگه ها
جستجو در وبلاگ
پیامک های عاشقانه
  شما با ثبت شماره تلفن و نام خود جملات زیبا را در موبایل خود دریافت خواهید كرد
بخش های ویژه
تولدهای نویسندگان بحث هفته رویداد های ادبی
سه نقطه مشاعره
ابزارک های وبلاگ
 • رنک سایت در گوگل:2
 • کل بازدید:
 • بازدید امروز :
 • یازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل مطالب :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :